Kezdőoldal‎ > ‎

Különös közzétételi lista a nevelési – oktatási intézmények részére

1.    Az óvodai felvétel, átvétel, beiratkozás rendje

 

Az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában kezdődik és – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti.

A beiratkozás a gyermek és szüleik személyes megjelenésével történik, a gyermekre vonatkozó személyes információk rögzítésével, a fenntartó által kitűzött időpontban. A gyermek beíratása a kitűzött időponton túl is megtörténhet a nevelési év teljes időtartama alatt. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-          szülő, vagy gondviselő érvényes személyi igazolványa, érvényes lakcímkártya,

-          a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A beiratkozás helyszínei:

ü  Hétszínvirág Óvodában (3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 24.).

 

A gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától rendszeresen köteles az óvodai nevelésben részt venni.


2. Óvodapedagógusok száma: 35 fő


3. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:


  • Óvodapedagógus: 35
  • Közoktatás-vezetői szakvizsga: 5 fő
  • Fejlesztőpedagógus szakvizsga: 1 fő
  • Egyéni bánásmód pedagógia szakvizsga: 1 fő
  • Vezető óvodapedagógus szakvizsga: 1 fő
  • Óvodai menedzser szakvizsga: 1 fő 
  • Gyógypedagógus, pszichopedagógus tanár: 1 fő
  • Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel szakvizsga: 6 fő
  • Tehetségfejlesztő, tehetséggondozó szakvizsga: 2 fő


 
4. Dajkák száma: 17 
  


5.  Dajkák szakképzettsége: dajkaképző, óvónőképző


 

6. Óvodai nevelési év rendje: 2015/2016-ös nevelési év

·   Nevelési év időtartama: minden év szeptember 1-jétől következő év augusztus 31-ig.

·   Óvodai nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontja: 2015. október, 2016. április, június

·   Óvodák nyári zárása – karbantartás idejére:

Sátoraljaújhely: 2016. 07. 18 - 2016. 08. 19-ig. Ügyelet: Mesevár Művészeti Tagóvoda.

Amennyiben az óvodában nem éri el a gyermekek létszáma a 15 főt, egy kijelölt ügyeletes óvoda fogadja a gyermekeket, az ügyeletet írásban kell igényelni.


7. Gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő napi térítési díj:

     Óvodában napi 3-szori étkezés – 285.- Ft +27% ÁFA
     Böcsődében napi 4-szeri étkezés- 285 Ft+ 27% ÁFA


 

8. Ünnepek, rendezvények


Ünnepek

Téma

Időpont

Az ősz jeles napjai:

 

Szüret,

Mihály napi kirakodó vásár

2015. október,

         november

 

Töknap, Márton nap

A tél jeles napjai:

 

Mikulás

2015. december

2016. február

 

      Karácsony

 

        Farsang

„Nyitva van az ovi kapu” program

 

Leendő óvodás gyermekek és szüleik látogatása az óvodákba

2016. április

A tavasz jeles napjai:

 

Március tizenötödike, nemzeti ünnepünk

2016. március,

       április

2016. május

Húsvét

         Pünkösd

Nagycsoportosok búcsúztatása

Évzáró, iskolába menő gyermekek búcsúzása

2016. június9. Óvodai csoportok száma, a gyermekek létszáma


Intézmény neve
1
2
3
4
5
6
7
8
Csoportok száma
Hétszínvirág Óvoda
22
25
25
25
25
24
24
24
8


Diana Művészeti Tagóvodája
22 22
24
25
9 20
24
7
Károlyfalvai Óvoda
241
Széphalmi Kazinczy-kert Művészeti Óvoda
121
Csoportok száma összesen: 17
ĉ
Hétszínvirág Óvoda,
2020. nov. 17. 1:33