--Minősített Referenciaintézmény

 

 


Jó gyakorlatok ajánló
Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre.

                                                      (Nagy Jenőné)
Az intézmény neve: Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde

Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György u 24

Elérhetőségek: email: ovodasaujhely@gmail.com

  Web: www.hetszinvirag.eu

   Telefon: 47/521-199

 Alapítás éve: 1999.

Alaptevékenysége:

 • Bölcsődei ellátás
 • Óvodai nevelés
 • Cigány kulturális nevelés
 • Szlovák és német nyelvoktató nemzetiségi nevelés
 • Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált együttnevelése óvodai fejlesztő programmal
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése.

Helyi specifikumainkkal széles szakmai kínálatot tudunk biztosítani az idelátogató óvodapedagógusok számára. Az IPR óvodai fejlesztőprogramot 2007-től alkalmazzuk.

Az alábbi lehetőségek közül választhatnak az érdeklődő nevelőtestületek.

Kínálat: 

 • Intézmények bemutatása,
 • IPR dokumentumok,
 • egyéni és mikrocsoportos fejlesztés,
 • művészeti nevelés alternatív pedagógia,
 • kompetencia alapú óvodai programelemek,
 • SNI gyermekek integrált fejlesztése,
 • tehetséggondozás,
 • nemzetiségi nevelés,
 • szakmai konzultáció.

Hétszínvirág Óvoda és tagintézményei, kihelyezett csoportjai

Székhely: Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde

                  3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György u 24

Telephelyei:    

 • Diana Művészeti Óvoda (3980 Sátoraljaújhely, Partizán u. 2.)
 • Károlyfalvi Óvoda (3944 Károlyfalva, Rákóczi u. 60.)
 • Kazinczy-kert Művészeti Óvoda (3988 Széphalom, Kazinczy u. 273.)

Intézményegysége:

 • Tündérkert Bölcsőde (3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 24.)
 • Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház (3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás 79.)

Nevelési gyakorlatok és helyszínei:

 • Német nyelvoktató nemzetiségi nevelés:

                          Hétszínvirág Óvoda        

                          Károlyfalvi Óvoda

 • Szlovák nyelvoktató nemzetiségi nevelés:

                      Hétszínvirág Óvoda

 • Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése:

                    Diana Művészeti Óvoda

Helyi Pedagógiai Programunka alapja:

 • Nagy Jenőné: „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív program,
 •  A” Nevetni, felfedezni, csodálkozni” című nemzetiségi program,
 • Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztőprogram,
 • Kompetencia alapú óvodai programcsomag,
 • A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve,
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve.

Nevelési gyakorlatok és helyszínei:

Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde                                                     Óvodaigazgató: Jarasovics Lászlóné

Helyi vezető: Dr. Takácsné Sípos Erzsébet                    

3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György út 24.

email: ovodasaujhely@gmail.com

Web: www.hetszinvirag.eu

Telefon: 47/521-199

                        

 • Jó gyakorlat: Szlovák és német nemzetiségek a multikulturális nevelésben

A jó gyakorlat célja, a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően, a kisebbség nyelvének és kultúrájának megismerése, és elsajátítása. A kisebbségi kultúra és hagyomány átörökítésével táguljanak kompetencia határaik, tegyenek szert olyan képességekre, melyek segítik a harmonikus személyiségfejlődést és a kisebbségi nyelv, iskolai tanulását.

 • Jó gyakorlat neve:„Kudarc nélkül az iskolába”- Kompetencia alapú óvodai nevelés

A jó gyakorlat célja, hogy minden gyermek, a saját fejlettségi szintjéhez megtervezett fejlesztési eljárásban részesüljön. Az egyénre szabott fejlesztési tervek megvalósítását, a differenciálás elvének érvényesítésével mikro,- és kiscsoportos foglalkozásokban is megvalósítjuk, a heti rendnek megfelelően.

A gyermeki személyiség holisztikus fejlesztésében a gyermekeket alkalmassá tesszük önálló ismeretszerzésre, mely megalapozza önálló életvitelét és társadalmi beilleszkedését.
 Óvodaigazgató: Jarasovics Lászlóné

Helyi vezető: Oroszné Kovács Judit

3980 Sátoraljaújhely, Miklósy István u.2.

email: dianatagovoda@gamil.com

Web: www.hetszinvirag.eu

Telefon: 47/322-206

 • IPR Óvodai fejlesztőprogram
 • Kompetencia alapú programcsomag alkalmazása nevelési gyakorlatunkban

A kezdeményezéseket mikro-csoportos formában, játékba integráltan, folyamatba építve mutatjuk be.

Projekt jellegű tanulás, egyéni fejlesztés.

 • Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése

Jó gyakorlat neve: „Fogom a kezed, segítek Neked”

A jó gyakorlat célja, Társadalmi befogadás előkészítése, Olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol a másság felé fordulás mindenkinek természetessé válik. Egyenlő hozzáférés az óvodai neveléshez, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családok életének segítése. A sérült gyermek egyéni sajátosságainak megfelelő személyiségfejlesztés.

A horizontális tanulás érdekében az intézményeknek és érdeklődőknek változatos kínálati rendszer biztosítása mellyel elősegítjük az intézményközi és más közösségekkel való együttműködést.

 • A horizontális tanulás és hálózati együttműködés szolgáltatásai:
 • Hospitálás,
 • Bemutató foglalkozás,
 • Továbbképzés,
 •  Konferencia,
 • Kiegészítő mentorállás,
 • Szakmai értekezletek, tájékoztatók, műhelymunkák,

„Sátoraljaújhely csodás város, Szlovákiával határos.

Látnivaló van itt bőven, lehet az időt eltölteni szépen.

Gyertek hozzánk, várunk Benneteket!!  

A Kalandpark a felhőtlen szórakozást adja Nektek!! „

                                                                   /  Tné  /                                                          

Választhatós szabadidős programok:

            Barokk stílusú Városháza,                                                                                                            

 benne 19 – 19. századi levéltár.


Kazinczy Ferenc Múzeum
Állandó kiállítások:

 - Sátoraljaújhely története

- A Zempléni- hegység természetrajzaű

- A madarak világa

- A Kazinczy Emlékcsarnok

 Törvényszéki Palota é s fogház

 / jelenleg Fegyház és Börtön /

Mellette működik a Magyar Büntetés – végrehajtás Múzeumi KiállítóhelyeKésőbarokk stílusú Szent István király római katolikus főplébániatemplom    
Pálos-piarista templom és kolostor 
                                                                Zemplén Kalandpark
       • Libegő • DONGÓ    /kabinos kötélpálya/

                                                            

                                                            


                                                SÓLYOM /átcsúszó kötélpálya/        • Bobpálya

 • Mászófal

Sípálya

                                                       


                                               

Comments